Inloggen
X

Vul hier uw inlog gegevens in

Login
Wachtwoord vergeten?

Trombosedienst

Ook is de Trombosedienst (onderdeel van Star-SHL is partner in de stuurgroep Convenant Medicatieoverdracht regio Rijnmond.

CAVR heeft afspraken gemaakt met Star-SHL over medicatieveiligheid. Zo wordt de trombosedienst ingelicht wanneer nieuw voorgeschreven medicatie van invloed kan zijn op antistollings-geneesmiddelen.

CAVR is met Star-SHL in overleg hoe voor de medicatiebewaking relevante laboratoriumwaarden naar de apotheek kunnen worden verzonden. Meerdere partijen (waaronder de ziekenhuizen) zijn hierbij betrokken.