Inloggen
X

Vul hier uw inlog gegevens in

Login
Wachtwoord vergeten?

Thuiszorg

De thuiszorg is voor de apotheker een belangrijke partner. De farmaceutische zorg moet efficiënt en veilig zijn, vooral omdat je te maken hebt met chronische patiënten die veel medicijnen gebruiken. Werkafspraken tussen thuiszorg/wijkverpleging en apotheek dienen goed afgestemd te zijn, waarbij informatie-uitwisseling onontbeerlijk is.

Op wijkniveau maakt de apotheek zelf werkafspraken met de thuiszorg/wijkverpleging waarmee wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld over de (elektronische) toedienregistratie, baxter etc.

Op regionaal niveau maakt de CAVR afspraken met thuiszorgorganisaties over zaken die van belang zijn voor apotheken en thuiszorgmedewerkers. Door het volgen van deze afspraken kan een goede farmaceutische zorg en optimale medicatieveiligheid gerealiseerd worden.

Voorbeelden hiervan zijn de afspraken neergelegd in het Convenant Veilige medicatievoorziening aan cliënten thuis. In het kader van dit convenant heeft de CAVR regelmatig overleg met de grotere thuiszorgorganisaties in de regio.