Inloggen
X

Vul hier uw inlog gegevens in

Login
Wachtwoord vergeten?

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van de Combinatie Apothekers Vereniging Rijnmond, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40343121. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) Naam

(b) Emailadres

(c) BIG registratienummer

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor:

  • inloggen op de website [www.apothekersrijnmond.nl] ;
  • inschrijving voor een door ons georganiseerd evenement;
  • ledenadministratie; - ontvangst van onze nieuwsbrieven;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) Naam

(b) Geslacht

(c) Emailadres

(d) Apotheek waar werkzaam

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) Ledenadministratie

(b) Verzenden uitnodigingen vergaderingen, evenementen, cursussen, congressen

(c) Verzenden van nieuwsbrieven

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met Jaap Hoogeterp, directeur CAVR via 010-2205074 of info@apothekersrijnmond.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; Privacyverklaring CAVR 2020 v1

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de CAVR.

3. Beveilging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve:

(a) administratiekantoor i.v.m. sturen facturen en opstellen financiële en fiscale jaarrapportage

(b) indien u expliciet toestemming daarvoor heeft gegeven

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijziging privacyverklaring

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen