Inloggen
X

Vul hier uw inlog gegevens in

Login
Wachtwoord vergeten?

Optin

Voor het beschikbaar maken van medische gegevens via het LSP is uitdrukkelijke toestemming van de betreffende patiënt vooraf nodig (opt-in). Ook in noodsituaties. Elke huisarts en apotheek die een dossier bijhoudt van een patiënt dient deze toestemming zelf te organiseren.

Toestemming in de apotheek

Uit ervaring blijkt dat één van de meest effectieve opt-in methodes het systematisch uitvragen van al uw patiënten aan de balie is. Elke patiënt dient daarbij aan te geven wel of niet akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van gegevens op het LSP conform de voorwaarden zoals in de VZVZ folder omschreven. Het vastleggen van de verkregen toestemming of bezwaar mag zowel mondeling als schriftelijk. Als u kiest voor schriftelijke vastlegging maak dan gebruik van bijgaande toestemmingsformulier . Of print de toestemming direct op naam uit via uw AIS (Pharmacom maskerbrief) zodat de patiënt alleen nog maar hoeft te tekenen. Leg uw aanpak altijd vast in een instructie en train dit met het personeel. Probeer zoveel mogelijk door een goed gespreksprotocol met elke patiënt direct in de apotheek tot een keuze te komen. De patiënt dient zich te realiseren dat zonder toestemming de gegevensuitwisseling die voorheen toegepast werd (via opt-out) straks niet meer kan! Ook niet in noodsituaties!

Toestemming online

Als uw apotheek aangesloten is bij www.ikgeeftoestemming.nl kunt u patienten die beschikken over DigiD met sms verificatie de gelegenheid bieden direct online hun toestemming aan u te geven. En bij alle andere zorgverleners die een dossier van de patient bijhouden.
Plaats een link naar www.ikgeeftoestemming.nl op uw website en een downloadable toestemmingsformulier dat patienten zelf kunnen uitprinten en afgeven in de apotheek. Een standaardtekst voor uw website alsook voor een email die u naar uw klantenbestand kunt sturen is beschikbaar. Neem contact op met uw website leverancier voor het plaatsen van de tekst.

Meer informatie

Afhankelijk van uw lokale situatie en samenwerking met andere zorgverleners of instellingen zijn aangepaste opt-in implementatie scenario’s mogelijk. Raadpleeg voor ondersteuning de opt-in toolkit in de sectie documenten.