Inloggen
X

Vul hier uw inlog gegevens in

Login
Wachtwoord vergeten?

Missie & Visie

Missie

  • De  Apothekers Vereniging  Rijnmond vertegenwoordigt, adviseert en ondersteunt de leden- apothekers in de regio Rotterdam Rijnmond.
  • De Vereniging heeft een duidelijke positie binnen de gezondheidszorg in de regio en staat borg voor bereikbare, laagdrempelige, veilige en kwalitatief hoogwaardige  farmaceutische  zorg in de regio Rijnmond.
  • Apothekers leveren een belangrijke bijdrage aan het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Dit leidt tot een optimaal resultaat van de behandeling met geneesmiddelen, oftewel gezondheidswinst in termen van verminderde morbiditeit en mortaliteit en/of betere kwaliteit van leven voor de patiënt.

Visie

  • Als professionele organisatie ontwikkelt de CAVR zich door kwaliteit van zorg en de deskundigheid van de leden te bevorderen door o.a. hoogwaardige (na)scholingen te verzorgen en  nieuwe producten te ontwikkelen . Signalen van leden en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zijn daarbij richtinggevend.
  • De CAVR is hét aanspreekpunt van en voor de leden- apothekers binnen de regio.
  • Bij het verbeteren van het imago en verdere (product) ontwikkeling wordt rekening gehouden met maatschappelijke wensen en verwachtingen van leden, cliënten en overheid over de inhoud en vorm van de zorgverlening. Ook de (veranderende) wensen van leden- apothekers over de inhoud van het vak en de beroepsuitoefening spelen hierbij een rol.
  • De CAVR streeft naar een duidelijke positionering en vertegenwoordiging van de leden-apothekers door middel van structureel overleg met collega apothekers en overige zorgverleners om zo optimale farmaceutische  zorg in de regio te waarborgen.
  • Door samen te werken wordt bijgedragen aan het optimaliseren van de farmaceutische  zorg waarbij ieder lid een eigen identiteit kan uitdragen en waarbij de autonomie van de individuele  apotheken behouden blijft.
  • De CAVR is een innovatief en dynamisch orgaan wat activiteiten onderneemt voor alle leden in de regio, een netwerkfunctie heeft en een gezicht geeft aan regionale  apothekers. De CAVR wordt gekenmerkt door een collegiale sfeer, open communicatie met de leden en actieve participatie van de leden.
  • De CAVR kent een heldere bestuursstructuur, verdeling van portefeuilles en taken en bestaat uit verschillende werkgroepen/platforms waarbij alle leden betrokken zijn. De werkgroepen/platforms  dragen o.a. zorg voor contacten met externe partijen.