Inloggen
X

Vul hier uw inlog gegevens in

Login
Wachtwoord vergeten?

Medicatieoverdracht

Namens de leden van de Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR) heeft het verenigingsbestuur het initiatief genomen om tot een Convenant Medicatieoverdracht voor de regio Rijnmond te komen. Het bestuur is in overleg gegaan met de betrokken partijen (o.a. ziekenhuizen (via de SRZ), huisartsen, de STAR en de patiëntenvereniging) om te komen tot een Convenant Medicatieoverdracht Rijnmond. In dit document zijn afspraken vastgelegd rondom de medicatieoverdracht in de keten en zijn de verantwoordelijkheden van de diverse partijen vastgelegd. 

Sinds enige tijd is de farmaceutische begeleiding bij opname of ontslag een door de NZa vastgestelde declarabele zorgprestatie. Een aantal zorgverzekeraars, waaronder de Achmea groep, heeft deze prestatie ook ingekocht. 

Wij vertegenwoordigen echter alleen de aangesloten apotheken in de regio. Onze ledenlijst is ook gecommuniceerd aan Achmea. 

Indien de apotheker geen lid is van de CAVR kan die geen prestatie opname of ontslag declareren. Indien hij/zij dit wel wil, kan contact opgenomen worden met het bestuur van de CAVR (info@apothekersrijnmond.nl

Artikel: Farma-Magazine (d.d. 21-03-2015) "We kozen voor de inhoud, dan volgt de ICT"